Schooltuinieren

Van kriebeldieren op je hand tot het samen verwerken van de oogst, je beleeft het op de schooltuin van Natuurstad.   

Schooltuinieren

Een schooltuin is een heel uitdagende leeromgeving waar theorie direct in praktijk wordt gebracht. In dit programma onderhouden de kinderen zelf een tuin en oefenen een scala aan sociale- en praktische vaardigheden. Zo ontdekken en beleven ze de natuur van dichtbij. Hierdoor vergroten zij hun kennis over de kringlopen van de natuur, herkomst van ons voedsel en gezonde voeding.

Lescyclus

Het schooltuinprogramma volgt de seizoenen. Het start in maart 2023 met twee lessen op school. De buitenlessen op de tuin beginnen in april en lopen door tot en met de oogst in oktober, rond de herfstvakantie, als de kinderen in de volgende groep zitten.

Het schooltuinprogramma bestaat uit 10 thema’s, die zijn verwerkt in 15 praktische lessen van ongeveer 75 minuten. 

De thema’s die in dit programma behandeld worden zijn:   

 • Zaden & kieming  

 • Grond & compost  

 • Plant in delen   

 • Naar de tuin  

 • Planten & zaaien  

 • Bloemen   

 • Insecten  

 • Vruchten & zaden 

 • Recepten (Verwerking) 

 • Afscheid  

Doel 

Het doel van dit programma Schooltuinieren is dat kinderen leren waar hun voedsel vandaan komt, hoe ze hun producten kunnen bereiden en wat gezonde voeding is. Ook weten ze na afloop wat een plant nodig heeft om te groeien, bloemen en vruchten te maken, en hoe het is zelfstandig en samen aan de slag te gaan. 

Kerndoelen basisonderwijs

De les sluit aan bij onderstaand(e) kerndoel(en) van het basisonderwijs:

 • Kerndoel 34: Gezondheid

 • Kerndoel 37: Samenleven, waarden en normen

 • Kerndoel 39: Milieu

 • Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen

 • Kerndoel 41: Bouw van organismen

SDG

Deze les levert een bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030:

SDG - 2 Geen honger SDG-4 Kwaliteitsonderwijs SDG-12 Verantwoorde consumptie en productie SDG - 15 Leven op het land

 

Belangrijk voor deze les

Je hoeft je alleen in te schrijven als je een nieuwe groep laat deelnemen aan het schooltuinprogramma voor 2023. De Medewerker Educatie van de tuin bij jou in de buurt neemt voor de start van het programma contact met je op, om de mogelijkheden voor schooltuinieren door te nemen en het programma in te plannen. 

Op welke locaties wordt deze les gegeven?

Het schooltuinprogramma wordt gegeven op de educatieve tuinen van Natuurstad. Dit zijn: De Enk, De Molenwei, De Wilgenhof, Essenburgsingel, Geelkruid, Lieven de Key, Pietersdijk, Scottstraat, Tamarinde, Valkenburgsingel en Vreelust.

Op de kaart staat het Schooltuinieren met een apart icoon aangegeven. 

Nog een les volgen? 

Iedere school in Rotterdam mag per groep één gratis schooltuinseizoen volgen. Daarnaast mag je met jouw groep één gratis natuurles volgen. Wil je nog meer extra natuurlessen volgen? Dan betaal je € 95  per les (dit is een 'vanaf prijs'). 

Wil je meer weten? 

Neem contact op met de Medewerker Educatie via: educatie@natuurstad.nl of bel 088 - 600 39 00.

Reserveren

Download de Handleiding Reserveren van een les.