Boomfeestdag 2022

Bomen zijn onmisbaar, zeker in een stad als Rotterdam. Daarom deed de gemeente Rotterdam samen met Stichting Natuurstad Rotterdam op woensdag 16 november weer mee aan de Nationale Boomfeestdag. Op deze dag staan jaarlijks bomen en natuureducatie centraal en dit jaar is het thema: (met) Bomen werken!

natuurstad medewerker met kinderen op boomfeestdag rotterdam

In samenwerking met Stichting Natuurstad Rotterdam hebben basisschoolleerlingen vandaag 36 bomen in de Bentincklaan geplant. Ook in de wijk Ommoord en op kinderboerderij De Oedenstee in Hoogvliet hebben kinderen tientallen bomen geplant. In totaal zijn er vandaag 76 bomen geplant om Rotterdam groener en gezonder te maken.

Bomen maken gezond

Groen is de afgelopen jaren voor zowel volwassenen als voor kinderen belangrijker geworden. Het wordt meer gewaardeerd en draagt bij aan de gezondheidIn een groene (school)omgeving bewegen kinderen meer en zijn ze creatiever. Groen vermindert stress, verbetert de concentratie en geeft energie. Ook docenten profiteren dus van een groene omgeving. Het thema van de Nationale Boomfeestdag is dit jaar dan ook: (met) Bomen werken! Bomen zijn belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering. Dat is logisch, want bomen leveren verschillende ‘ecosysteemdiensten:’ ze houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. Kortom: bomen werken aan een gezond klimaat!

Directrice Natuurstad opent boomfeestdag rotterdam
foto: Jan van der Ploeg

Bentincklaan

Op de Bentincklaan zijn er 36 bomen geplant door kinderen van groep vijf en zeven van de Van Oldenbarneveltschool. Het zijn diverse boomsoorten die belangrijk zijn voor de biodiversiteit en bijdragen aan een klimaatbestendige stad. De kinderen kregen die ochtend van Stichting Natuurstad Rotterdam les over het belang van bomen. Daarna plantten de kinderen de bomen onder toeziend oog van de bekende Rotterdamse bomenadviseur Ronald Loch.

Kinderboerderij De Oedenstee

Ook kinderen van De Schakel in Hoogvliet hielpen mee met de Boomfeestdag. Groep zes plantte samen ongeveer tien bomen van verschillende soorten (zoals linde, lijsterbes en een aantal fruitbomen) bij kinderboerderij De Oedenstee. De bomen staan op de plaats waar komend seizoen ook de nieuwe schooltuin wordt aangelegd. Ook hier kregen de leerlingen eerst een natuurles. De ochtend werd op beide locaties feestelijk afgesloten met het plaatsen van een herinneringspaal. Alle kinderen kregen daarna een gezonde snack en een oorkonde.

boomfeestdag kinderen op de oedenstee