Ieder kind een moestuin: Alliantie Schooltuinen officieel gestart op De Wilgenhof

‘Ieder kind een moestuin’, dat is het uitgangspunt van samenwerkingsverband Alliantie Schooltuinen dat woensdag 8 september officieel van start ging. Stichting Natuurstad Rotterdam heeft al honderd jaar ervaring met moestuinieren en weet hoe belangrijk dit is voor de ontwikkeling van een kind. Het convenant werd daarom getekend op de educatieve tuin en kinderboerderij De Wilgenhof van stichting Natuurstad Rotterdam door de initiatiefnemers en dit gebeurde op een wel heel ludieke manier, namelijk met een handafdruk van modder!

De Alliantie Schooltuinen werd ondertekend met modder

De Alliantie Schooltuinen is een samenwerking van IVN Natuureducatie, Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (Vereniging GDO), Adviesbureau Beleef & Weet en de ondernemers Rob Baan (Koppert Cress) en Simon Groot (East West Seed). Samen willen zij de komende vier jaar het schooltuinieren op de kaart zetten en het onderwijs ondersteunen door middel van een landelijk kennisnetwerk, het verbinden van bestaande initiatieven en het stimuleren en faciliteren van nieuwe schooltuinen. 

Belang van natuurlessen

Natuurstad schooltuinspecialist Richard Buitendijk zit vanuit de Vereniging GDO in de focusgroep moestuinieren. Hij ziet al jaren het belang in van de natuurlessen: “Tijdens moestuinieren leren kinderen het basisprincipe van de herkomst van voedsel. Ze leren niet alleen om groentes te kweken maar ook over het leven in de grond, de weersomstandigheden en de milieueffecten.”

Behoefte aan moestuinen

Ook juffen en meesters zien dat belang in. Veel basisschoolleraren zouden graag met hun klas in de moestuin aan de slag gaan, maar hebben hiertoe geen mogelijkheid. Dat blijkt uit het Onderzoek Schooltuinen, dat is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Alliantie Schooltuinen. Momenteel heeft slechts één op de vijf leerkrachten met zijn klas een moestuin, terwijl 85 procent aangeeft zeker of misschien te willen tuinieren als hiervoor goede mogelijkheden zouden zijn. 

Ondertekening convenant

Op de educatieve tuinen van Natuurstad wordt er door basisschoolkinderen al 100 jaar getuinierd en daarom werd het convenant daar door de initiatiefnemers ondertekend. Niet met een pen maar met modder want wie in de tuin werkt, wordt lekker vies en dat is helemaal niet erg. Richard ziet het dagelijks in de praktijk: “De eerste dag vinden de kinderen het vies maar na dag drie rollen ze over de grond. Ze ervaren, beleven de natuur van dichtbij en krijgen daardoor respect voor de natuur. Ze leren zo dat de natuur niet vies of eng is maar dat alles wat daarin gebeurt nodig is voor ons voedsel. Ondanks het feit dat het in Rotterdam goed geregeld is, zijn er nog een heleboel kinderen in Rotterdam die nog niet schooltuinieren.”

Alliantie Schooltuinen

Vanaf 8 september 2021 staat de website van Alliantie Schooltuinen online, te bekijken via deze link www.alliantieschooltuinen.nl. Bij Natuurstad mag elke school in Rotterdam per groep 1 gratis schooltuinseizoen volgen op een van onze locaties. Meer informatie over het moestuinprogramma van Natuurstad vind je hier.