Mardjan Seighali nieuwe directeur-bestuurder van Natuurstad

Een groen en gezond Rotterdam - dat is de missie van de Stichting Natuurstad Rotterdam: door middel van recreatie, educatie en participatie stimuleert Natuurstad duurzaam denken en handelen bij de inwoners van de stad. Op haar acht bijzondere kinderboerderijen en veertien inspirerende (school-) tuinen ontdekken en leren bezoekers - jong en oud - alles over de natuur en het milieu. Verspreid over de hele stad bereikt Natuurstad jaarlijks bijna een miljoen bezoekers, waaronder 50.000 leerlingen. Bij Natuurstad werken ruim honderd medewerkers en honderd vrijwilligers met een hart voor de natuur.

Mardjan Seighali portretfoto natuurstad

Op 1 januari 2023 is Mardjan Seighali in functie getreden als directeur-bestuurder van Natuurstad. Zij was voorheen onder meer directeur-bestuurder bij de Stichting Vluchteling-Studenten UAF, de Stichting Erfgoed Nederland en unitmanager bij Reclassering Nederland. Ook bekleedt(-de) zij een aantal functies als toezichthouder en commissaris en is zij voorzitter van het Humanistisch Verbond. In 2021 publiceerde zij haar boek ‘Tot op de dag,’ over haar ervaringen onder het repressieve regime in Iran en haar vlucht naar en eerste ervaringen in Nederland in 1990.

De komende jaren komt het accent voor Natuurstad nog sterker te liggen op externe oriëntatie en versterken van de positie en zichtbaarheid in de stad. Mardjan zal zich naast de dagelijkse zorg voor de organisatie dan ook vooral richten op een waardevolle verbinding van Natuurstad en haar medewerkers met de bewoners, bedrijven en activiteiten in de Rotterdamse wijken. Mardjan: “Samen met de collega’s van Natuurstad wil ik me de komende periode op een verbindende manier inzetten voor de doorontwikkeling van de stichting, zodat we dag in, dag uit een blijvende bijdrage kunnen leveren aan een duurzaam, groen en gezond Rotterdam.”