Natuurstad Rotterdam is een feit

De gemeente Rotterdam draagt haar uitvoerende taken op het gebied van kinderboerderijen, natuur- en milieueducatie over aan Stichting Natuurstad Rotterdam. Wethouder Wijbenga ondertekende de officiële statuten. Hiermee is Stichting Natuurstad Rotterdam een feit! 

Natuurstad Rotterdam is een feit

24 september 2018

Het college besloot in 2017 om de uitvoering van natuur- en milieueducatie te verzelfstandigen. Het gaat om het beheer van acht kinderboerderijen, elf educatieve schooltuincomplexen, drie bijzondere tuinen en zeven educatiecentra voor natuur- en milieulessen. De gemeente Rotterdam voert deze taken nu nog uit en draagt deze per 1 januari 2019 over aan Natuurstad. Om dat mogelijk te maken, wordt de stichting nu formeel opgericht. De 90 medewerkers die deze taken nu uitvoeren bij de gemeente, komen na 1 januari in dienst van de stichting Natuurstad.

Wethouder Wijbenga: “In Rotterdam vinden we het belangrijk dat kinderen, jongeren en volwassenen kunnen spelen, recreëren en leren in een natuurlijke omgeving dichtbij huis. Een stichting heeft meer mogelijkheden om daarin slagvaardig en ondernemend te zijn. Zij kan nog beter klantgericht werken en de samenwerking opzoeken met externe partijen.’

Gemeente blijft betrokken

De gemeente Rotterdam blijft betrokken bij natuur- en milieueducatie als beleidsmaker, opdrachtgever (subsidieverstrekker) en eigenaar van het vastgoed. De gemeente geeft een jaarlijkse subsidie van ongeveer € 8,5 miljoen aan de stichting; even hoog als het huidige budget voor natuur- en milieueducatie. De gemeente blijft sturen op kwaliteit, klanttevredenheid en bezoekersaantallen. Daarnaast heeft de gemeenteraad bedongen dat de nieuwe stichting verantwoordelijk is voor de uitvoering van het keurmerk dierenwelzijn en dat er geen marketing gericht op kinderen mag plaatsvinden. Ook blijft de toegang tot de kinderboerderijen gratis.

Raad van Toezicht

Het college benoemde eerder een Raad van Toezicht, bestaande uit zeven personen. Bert Cremers, oud-raadslid en oud-burgemeester van Waddinxveen, wordt voorzitter van de raad. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de aanstelling van de directeur. Per 1 september is Louise Bergenhenegouwen gestart in deze functie.

Louise Bergenhenegouwen

Louise Bergenhenegouwen gaat de nieuwe stichting inrichten en gaat samen met de medewerkers de uitdaging aan om de maatschappelijke meerwaarde van de Stichting Natuurstad Rotterdam te vergoten. De verzelfstandiging biedt kansen om enerzijds natuur en milieu werkelijk dichterbij de Rotterdammers te brengen en anderzijds de stichting te laten groeien en bloeien.