Overhandiging bijenhotels op Lieven de Key

Op de educatieve tuin Lieven de Key ontvingen de basisschoolkinderen van de CBS Onze Wereld en de Fridtjof Nansenschool een bijenhotel voor op het schoolplein, in het kader van de Bijencampagne van de Provincie Zuid-Holland.

Bijencampagne

4 maart 2019

Op de educatieve tuin Lieven de Key ontvingen op 4 maart 2019 de basisschoolkinderen van de CBS Onze Wereld en de Fridtjof Nansenschool een bijenhotel voor op het schoolplein. Gedeputeerde Han Weber overhandigde bovendien een bijenhotel voor Lieven de Key aan wethouder Bert Wijbenga van de gemeente Rotterdam. De leerlingen gaven een rondleiding over de tuin en vertelde wat ze allemaal hebben geleerd tijdens de lessen op de schooltuin. 

Bijencampagne Provincie Zuid-Holland

Het gaat niet goed met de wilde bijen. Steeds meer sterven er uit en dat is een groot probleem. De wilde bij is voor 75% verantwoordelijk voor de bestuiving van onze voedselgewassen. De provincie voert een campagne om zoveel mogelijk bijenlandschappen te creëren. Een bijenlandschap is een groot netwerk van bloemrijke tuintjes, terreinen, bermen, akkerranden en groengebieden. De bij kan zo van het ene gebied met voldoende stuifmeel, nectar en nestelplekjes naar het andere vliegen. Elk initiatief voegt een schakel toe aan het bijenlandschap. De campagne had een vliegende start: 46 van de 52 Zuid-Hollandse gemeenten en 700 basisscholen vroegen voor de sluitingsdatum van 1 maart 2019 een bijenhotel aan. 

Met 25 hectare groen in Rotterdam zijn de kinderboerderijen en educatieve tuinen van Natuurstad Rotterdam een groene oase voor de wilde bijen. Voor de honingbijen zijn er op diverse locaties imkers die bijenhouden en wordt er samen met bezoekers honing geslingerd.