In de sloot krioelt het van leven. De hoeveelheid diertjes en de gevarieerdheid daarvan, zegt iets over de kwaliteit van het water.

Een afvalscheidingsles, omdat het zonde is dat resten van groente, fruit en ander eten bij het restafval terechtkomen. Terwijl het ook compost kan worden.

Dat we afhankelijk zijn van de natuur realiseren we ons nauwelijks meer. Dus is de vraag: kunnen we nog leven zonder de gemakken van deze tijd?

Het ontdekken van de flora en fauna rondom de lescentra van Natuurstad - dat is waar het in deze les om draait. Een les vol beleving en ervaring.

Wist je dat er Nederland ongeveer 300 soorten bijen leven? Volg deze les over hun leefwijze, manier van communiceren en rol in onze voedselvoorziening.