Vacature Veiligheidscoördinator (24 uur)

uil eikenblad

Natuurstad Rotterdam 

Stichting Natuurstad Rotterdam stimuleert duurzaam denken en handelen door middel van recreatie en educatie. Op onze 8 bijzondere kinderboerderijen en 14 inspirerende (school)tuinen ontdekken en leren bezoekers, jong en oud, alles over de natuur, het milieu en duurzaamheid. Op onze 25 hectare groen, verspreid over de hele stad, bereiken de bijna 100 medewerkers en nog eens 100 vrijwilligers jaarlijks ruim 1.000.000 bezoekers en 50.000  leerlingen.   

 Naast deze dienstverlening aan inwoners, vervult Natuurstad een regierol in vraag en aanbod op het gebied van producten en diensten voor natuur- en milieueducatie. Natuurstad opereert ondernemend, werkt intensief samen met andere aanbieders en werft externe sponsors voor projecten en innovatie. Zij adviseert de gemeente bij de beleidsontwikkeling en levert activiteiten, producten, projecten en programma’s op het gebied van natuur, milieu, duurzaamheid, dierenwelzijn en gezond voedsel aan scholen en andere instellingen.  

Organisatie  

Natuurstad heeft 2 lijnafdelingen en 1 bedrijfsbureau. De afdeling Kinderboerderijen & Tuinen  is verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en openstelling van de 8 kinderboerderijen, 11 educatieve tuinen en 3 bijzondere tuinen. De afdeling Educatie & Participatie verzorgt het educatieve programma voor scholen en voert projecten en programma’s uit voor andere doelgroepen. Het bedrijfsbureau ondersteunt en adviseert directie, managementteam en de lijnafdelingen. De veiligheidscoördinator maakt onderdeel uit van het bedrijfsbureau. 

De functie 

Dagelijks werk jij aan de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en bezoekers van Stichting Natuurstad Rotterdam. Dit doe je door het signaleren en melden van Arbo knelpunten, door het lopen van periodieke inspectierondes en het analyseren en evalueren van gevaarlijke situaties. En je onderzoekt (bijna) ongevallen binnen de organisatie. Je vervult ook de rol van preventiemedewerker en daarin hou je je bezig met zaken als preventie van ziekteverzuim, het signaleren van onwenselijke arbeidsomstandigheden en aandacht voor het geestelijk welzijn van de medewerkers.  

Je hebt kennis van Arbo zaken en risico’s op de werkvloer. Ook begeleid je de medewerkers op de werkvloer bij het uitvoeren van de RI&E. Je bewaakt de voortgang van het Plan van Aanpak naar aanleiding van de RI&E. Je stelt ook een plan op voor voorlichting, instructie en scholing en zorgt voor uitvoering daarvan. Je bevordert het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en geeft instructie over het werken met gevaarlijke stoffen. 

Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies en beantwoord je vragen van medewerkers, management en OR met betrekking tot arbeidsomstandigheden en koppel je resultaten en stand van zaken terug aan de directie. 

Als hoofd BHV ben je de eerst verantwoordelijke voor de bedrijfshulpverlening. Daarin coördineer je dat de BHV-organisatie zorgt voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het bestrijden en/of beperken van brand en de gevolgen van ongevallen. In noodsituaties alarmeer en evacueer je alle werknemers en andere personen op onze locaties. Je zorgt er ook voor dat het strategische en operationele proces en de procedures rondom bedrijfshulpverlening goed wordt gewaarborgd. Hieronder valt het coördineren en begeleiden van de BHV-ers, bijhouden van het BHV-plan, organiseren van ontruimingsoefeningen, communiceren met directie en eventueel crisismanagementteam, coördineren van inspectierondes en deelname aan benodigde trainingen. 

Vraag en aanbod 

Wij zoeken een veiligheidscoördinator die kennis heeft van en ervaring heeft met voorkomende Arbo risico’s, arbeidsomstandigheden, wetgeving en normen. Voor deze functie vragen wij een relevante HBO opleiding op het gebied van Veiligheidskunde en Arbomanagement. Leidinggevende ervaring is een pre.  

Verder ben je in het bezit van een rijbewijs.

Communicatief sterk, oplossingsgericht denken en werken, administratief onderlegd en inlevingsvermogen zijn jouw tweede natuur. 

De functie is ingedeeld in salarisschaal 9 (cao Vermo). Deze functie is parttime voor 24 uur per week. 

De procedure 

Voor inhoudelijk vragen over de functie kun je contact opnemen met Joost van Haren, Afdelingsmanager Bedrijfsbureau a.i. / via 06-4303818. 

Jouw sollicitatiebrief en CV kun je per email vóór 16 januari 2023 richten aan Joost van Haren via solliciteren@natuurstad.nl.  

De aanvraag van een VOG maakt onderdeel uit van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.