Jasper Boele nieuwe Directeur-bestuurder van Natuurstad

jasper Boele

Op 1 mei 2024 is Jasper Boele in functie getreden als Directeur-bestuurder van Natuurstad. Jasper was voorheen onder meer Directeur-bestuurder bij LSR, hét landelijke steunpunt op het gebied van (mede-) zeggenschap van cliënten. Daarnaast heeft hij functies bekleed als directeur en in raden van toezicht, raden van advies en raden van commissarissen, onder andere in de culturele en non-profit sector.

Voor Natuurstad staan de komende jaren in het teken van het versterken van onze impact en zichtbaarheid en meer ‘groene’ samenwerking met partners. Ondertussen bouwen we stevig door om onze organisatie nog wendbaarder te maken en om een steeds duurzamere exploitatie te realiseren.

Jasper zal zich in eerste instantie natuurlijk richten op de kennismaking met de collega's, onze locaties en activiteiten. Daarnaast zal hij vooral naar verbinding zoeken in de wijken en met stakeholders in de stad en regio Rotterdam. Het bouwen aan sterke samenwerkingsverbanden op het gebied van natuur- en duurzaamheidseducatie is daarbij de insteek.

“Ik kijk er enorm naar uit om mij in te gaan zetten voor natuur en duurzaamheid in verbinding met de wijk. Met elkaar meer leren over, genieten van en bouwen aan toenemende duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptie in Rotterdam; hoe mooi is het om de stad en natuur dichter bij elkaar te brengen!”