Privacyverklaring

bladeren vlinder op een struik

Op deze pagina lees je onze privacyverklaring en het cookiebeleid.

1. Inleiding

1.1 Stichting Natuurstad is gevestigd aan De Blijde Wei, Bergse Linker Rottekade 435 (3069 LV) te Rotterdam. Stichting Natuurstad is bereikbaar via info@natuurstad.nl en 088 - 600 39 00.
1.2 Stichting Natuurstad is ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Stichting Natuurstad en de daarbij behorende website. Verantwoordelijke is degene die het doel van en de middelen voor het verwerken van persoonsgegevens vaststelt. Als gebruiker van de diensten Stichting Natuurstad heb je recht op een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna: AVG). Stichting Natuurstad hanteert hoge eisen aan het waarborgen van jouw privacy. Met deze privacyverklaring beoogt Stichting Natuurstad gebruikers van de online faciliteiten van Stichting Natuurstad te informeren over de wijze waarop binnen Stichting Natuurstad persoonsgegevens worden verwerkt.

2. Wijze van verkrijgen persoonsgegevens

2.1 Stichting Natuurstad maakt gebruik van het online platform van de digitale NME-Gids; catalogus en reserveringssysteem voor Natuur- en Milieu Educatie. (hierna: NME-Gids) Dit online platform wordt aangeboden door EDSO Software (De Ruyterlaan 57, 2121 VH) Bennebroek.
2.2 De NME-Gids is niet rechtstreeks met site van Stichting Natuurstad te bekijken en te gebruiken. Stichting Natuurstad verzorgt alleen een link naar de NME-gids op haar site. Bij het gebruik van NME-Gids verstrek je gegevens aan NME-Gids en Stichting Natuurstad. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar een persoon zijn te herleiden. Met Stichting Natuurstad verwerken wij alleen persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Wel is het mogelijk dat wij daarnaast persoonsgegevens verwerken die zijn gebaseerd op de persoonsgegevens die jij in NME-Gids invoert of al in hebt gevoerd. Stichting Natuurstad kan bijvoorbeeld, op basis van de door jou verstrekte gegevens in de NME-gids, een les inboeken of contact met je opnemen om nadere afspraken te maken over lesmateriaal, een lesdag of om je informatie te verstrekken over nieuwe lesprogramma’s.

3. Doeleinde en toestemming

3.1 NME-gids verwerkt met Stichting Natuurstad persoonsgegevens om je inzicht te kunnen geven in je geboekte lessen en andere afspraken met Stichting Natuurstad.
3.2 Persoonsgegevens worden verder geanonimiseerd gebruikt voor algemeen onderzoek naar de aangeboden lessen (bijv. hoe veel interesse, hoe vaak geboekt). De aldus verkregen algemene informatie kan Stichting Natuurstad gebruiken voor het maken van analyses en het aanpassen van haar lesprogramma en voor marketing doeleinden.

4. Persoonsgegevens

4.1 Stichting Natuurstad verwerkt, middels de NME-Gids de volgende persoonsgegevens:

  • a) Naam en adresgegevens van de school
  • b) Naam, functie, zakelijk e-mailadres en zakelijk telefoonnummer van leerkrachten en functionarissen van de school
  • c) Voor- en achternaam van de leerkracht;
  • d) In uitzonderlijke gevallen namen van deelnemers;

5. Je rechten

5.1 Je kunt Stichting Natuurstad, via de in artikel 1.1. vermelde contactgegevens, bepaalde verzoeken doen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Je hebt de volgende mogelijkheden:

  • a) Je hebt het recht jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Wanneer je dit doet, dan kan Stichting Natuurstad haar doelstelling zoals vermeld in artikel 3 niet langer bewerkstelligen;
  • b) Je hebt het recht tot verbetering, aanvulling en verwijdering van je persoonsgegevens.

6. Toegang tot persoonsgegevens en doorgifte hiervan

6.1 Tenzij je hiervoor apart toestemming geeft, verstrekt en/of verkoopt Stichting Natuurstad je persoonsgegevens niet aan derden.
6.2 Stichting Natuurstad schakelt wel verwerkers in bij het verwerken van persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. In dit geval is dat EDSO software zoals hierboven genoemd voor de NME-gids. Verwerker is een persoon of rechtspersoon die ten behoeve van een verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan haar rechtstreeks gezag onderworpen te zijn. Verwerkers zijn geen derden. De door Stichting Natuurstad ingeschakelde verwerkers verwerken persoonsgegevens enkel ten behoeve van Stichting Natuurstad en dus niet voor eigen doeleinden. Stichting Natuurstad sluit verwerkersovereenkomsten met verwerkers om te waarborgen dat zij handelen overeenkomstig de AVG.

7. Wijzigingen

7.1 Stichting Natuurstad kan deze privacyverklaring wijzigen. Gebruikers zullen voorafgaand aan inhoudelijke wijzigingen van deze wijzigingen op de hoogte worden gesteld, en zo nodig opnieuw om hun toestemming worden gevraagd.

8. Klachten

8.1 Heb je een klacht over de wijze waarop Stichting Natuurstad jouw persoonsgegevens verwerkt? Neem dan contact met ons op via de gegevens in artikel 1.1.

Cookiebeleid

Op de van Natuurstad maken wij gebruik van technieken die informatie uit uw randapparatuur kan lezen of op uw randapparatuur kan opslaan (hierna: cookies). Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer (waaronder andere randapparatuur dan personal computers) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website goed te kunnen laten werken. Daarnaast kunnen wij met behulp van cookies statistieken bijhouden over hoeveel bezoekers onze website krijgt en welke pagina's het meest bezocht worden. Deze gegevens worden anoniem verzameld. We gebruiken voor het bijhouden van statistieken een cookie van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield.

U kunt via uw browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie over hoe dit kan worden ingesteld in verschillende internetbrowsers: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari.