ANBI

bladeren vlinder op een struik

Natuurstad heeft per 1 januari 2019 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Natuurstad Rotterdam
RSIN: 8592.19.380
Contactgegevens: info@natuurstad.nl / www.natuurstad.nl
Postadres: Postbus 8050 3009 AB Rotterdam

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van kennis en waardering van natuur en milieu binnen Rotterdam, door deze via ontdekking en beleving dichterbij te brengen en zo bij te dragen aan gezond en duurzaam gedrag en het welbevinden van de Rotterdammer.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Stichting Natuurstad Rotterdam stimuleert duurzaam denken en handelen door middel van recreatie en educatie. Op onze 8 bijzondere kinderboerderijen en 14 inspirerende (school)tuinen ontdekken en leren bezoekers, jong en oud, alles over de natuur, het milieu en duurzaamheid. Natuurstad werkt vanuit een focus op groen en heeft de komende periode meer oog voor de bijdrage van groen aan gezondheid en andere sociale vraagstukken. We werken aan een groene, gezonde en sociale stad voor iedereen. De doelgroep kinderen en ouders blijft belangrijk maar we besteden tevens meer aandacht aan andere doelgroepen zoals volwassenen, ouderen, eenzame mensen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Bestuurders

Stichting Natuurstad Rotterdam wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Hierbij wordt een directeur/bestuurder aangesteld voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De Raad van Toezicht (RvT) houdt hier toezicht op en heeft daarbij een adviserende rol. Ook evalueert de RvT het functioneren van de directeur/bestuurder.

René Munsters is sinds 1 september 2023 de directeur/bestuurder a.i. van Natuurstad Rotterdam.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer P.M.J. Duijsings - Voorzitter, Auditcommissie, Commissie PenO
  • Mevrouw M.E. Huisman - Auditcommissie
  • Mevrouw S. Pors - lid
  • Mevrouw D.V. Storm - Commissie PenO
  • Mevrouw C.J. Welp - Vicevoorzitter

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld. Natuurstad Rotterdam sluit voor wat betreft de beloning voor personeel en directie aan bij CAO Vermo.