Dierenwelzijnsbeleid Natuurstad

Dieren verdienen alle zorg en aandacht. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van leven zoals die door de dieren zelf wordt ervaren. En omdat dierenwelzijn voor Natuurstad belangrijk is, hebben we het nieuwe Dierenwelzijnsbeleid voor Natuurstad vastgesteld.

 

 

Dierenwelzijnsbeleid Natuurstad

In ons Dierenwelzijnsbeleid staat beschreven hoe we als Natuurstad met dieren omgaan en waarom we dat op deze manier doen. Het beleid sluit aan op de missie van Natuurstad en komt onder meer voort uit de Nota Dierenwelzijn van de gemeente Rotterdam. Daarnaast is het uiteraard gebaseerd op de wetten en regels voor het houden van (landbouw)huisdieren op kinderboerderijen en omarmt het de rechten van dieren.

Bewuste keuzes maken

Thijs Overduin, Coördinator Kinderboerderijen De Kraal en De Wilgenhof, is een van de medewerkers van Natuurstad die was betrokken bij het opstellen van het Dierenwelzijnsbeleid van Natuurstad: “Ik was onder meer verantwoordelijk voor de inventarisatie van het dierenbestand. We hebben gekeken hoeveel dieren er zijn, waar ze vandaan komen als ze niet bij ons geboren worden en waar ze heen gaan als we ze niet meer kunnen houden. Deze feitelijke informatie bracht aan het licht dat er verschillen waren bij de locaties, niet iedereen had dezelfde werkwijze. Met het beleid kunnen we dit nu overal gelijk trekken.”

Minder dieren afvoeren

Een ander punt dat Thijs naar voren brengt, is dat de locaties ook de onderlinge samenwerking verbeteren doordat nu overall bekend is wat het dierenbestand per locatie is. “We hoeven minder dieren aan te kopen én zeker zo belangrijk: ook minder dieren af te voeren. Ze blijven binnen Natuurstad. Onze afzet vergemakkelijkt hiermee. Helaas moeten we natuurlijk de dieren, die niet meer bij ons passen, bijvoorbeeld omdat ze agressief zijn, wél weg doen. Of naar een andere eigenaar of naar de slacht als het niet anders kan.”

Voorlichting

“Doordat wij zelf hele bewuste keuzes maken, is het ook makkelijker onze bezoekers voor te lichten. We krijgen namelijk veel vragen van bezoekers over de omgang met dieren, het eten van vlees en het verschil tussen ‘gewoon’ vlees en biologisch vlees. Tegelijkertijd biedt het beleid een kapstok om kritisch te blijven kijken naar hoe we met dieren omgaan.”

Natuurstad is bewust van het feit dat er in de maatschappij veel verschillende meningen zijn over dierenwelzijn. Bovendien veranderen de meningen over dit onderwerp ook regelmatig. Daarom blijven we deze verscheidenheid aan meningen, zowel intern als extern, goed volgen en passen ons beleid aan als dat nodig is.

Je kunt het Dierenwelzijnsbeleid downloaden als PDF. Heb je vragen over ons nieuwe Dierenwelzijnsbeleid? Stuur een bericht naar info@natuurstad.nl.