Dierenwelzijnsbeleid Natuurstad

Dieren verdienen alle zorg en aandacht. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van leven zoals die door de dieren zelf wordt ervaren. En omdat dierenwelzijn voor Natuurstad belangrijk is, hebben we het nieuwe Dierenwelzijnsbeleid voor Natuurstad vastgesteld.

 

 

Dierenwelzijnsbeleid Natuurstad

In ons Dierenwelzijnsbeleid staat beschreven hoe we als Natuurstad met dieren omgaan en waarom we dat op deze manier doen. Het beleid sluit aan op de missie van Natuurstad en komt onder meer voort uit de Nota Dierenwelzijn van de gemeente Rotterdam. Daarnaast is het uiteraard gebaseerd op de wetten en regels voor het houden van (landbouw)huisdieren op kinderboerderijen en omarmt het de rechten van dieren.

We zijn ons bewust van het feit dat er in de maatschappij veel verschillende meningen zijn over dierenwelzijn. Bovendien veranderen de meningen over dit onderwerp ook regelmatig. Daarom blijven we deze verscheidenheid aan meningen, zowel intern als extern, goed volgen en passen ons beleid aan als dat nodig is.

Je kunt het Dierenwelzijnsbeleid downloaden als PDF. Heb je vragen over ons nieuwe Dierenwelzijnsbeleid? Stuur een bericht naar info@natuurstad.nl.