Raad van Toezicht

uil eikenblad

Op deze pagina lees je meer over de leden van de Raad van Toezicht van Natuurstad en hun nevenfuncties.

De Raad van Toezicht van Stichting Natuurstad Rotterdam bestaat uit:

 • De heer P.M.J. Duijsings - Voorzitter
 • Mevrouw C.J. Welp - Vicevoorzitter, Commissie P&O
 • De heer J. Th. Bekkers - Auditcommissie
 • Mevrouw M.L. Schuster - Auditcommissie

Nevenfuncties

Paul Duijsings

 • voorzitter van de stichting NoordWestVeluwe verduurzaamt (netwerk van ondernemers die kennis en ervaring deelt rond verduurzaming)
 • voorzitter van stichting Cultuureducatie Elburg
 • bestuurslid vereniging GDO

Karen Welp

 • zelfstandige bij Karen Welp Projectmanagement & Coaching
 • adviseur Thuismakers Collectief

Jan Bekkers

 • bestuurslid Stichting Rolantino’s, Maasstraat 13, Schiedam (onbezoldigd)
 • voorzitter Bewonersvereniging Achterweg, Dorpsstraat (BAD), Dorpsstraat 196, Hoogvliet (onbezoldigd)
 • lid Geschillencommissie Personele Aangelegenheden, BAR gemeenten,  Koningsplein 1, Ridderkerk (bezoldigd)
 • vrachtwagenchauffeur H. Roos Autoberging en Transport BV., Van Heekstraat 35, Schiedam (bezoldigd)

Margit Schuster

 • docent en coördinator stedenbouw Academie van Bouwkunst Rotterdam (onderdeel van de hogeschool Rotterdam)