Zonder dijken en waterkering zaten wij nu waarschijnlijk op de zeebodem. Redenen genoeg om eens nader kennis te maken met (het leven in) die zee.

Amfibieën en reptielen, zo verschillend en toch vaak over één kam geschoren. Tijdens deze les een uitgebreide kennismaking met de twee diergroepen.

Waar komt ‘onze’ melk vandaan? Door doe- en kijkopdrachten komen kinderen heel wat te weten over melk en proeven ze verschillende soorten.

Spelenderwijs verschillende dieren op de kinderboerderij ontmoeten, en zo positieve ervaringen opdoen met deze dieren - dé kern van deze les.