Water leeft

In de sloot krioelt het van leven. De hoeveelheid diertjes en de gevarieerdheid daarvan, zegt iets over de kwaliteit van het water.

water leeft

In de sloot krioelt het van leven. De hoeveelheid diertjes en de gevarieerdheid daarvan, zegt iets over de kwaliteit van het water. In deze les doen de leerlingen slootonderzoek om er achter te komen of de sloot een 'gezonde' leefomgeving voor de dieren is. Ze doen proefjes naar de temperatuur, helderheid en zuurgraad van het water. Ze vangen en determineren waterdiertjes die in de sloot leven. Bij de sloot werken ze aan de vragen van een werkblad.

Van de gevangen diertjes nemen ze er een paar mee naar het onderzoekslokaal op het lescentrum. Daar worden enkele diertjes onder een microscoop bekeken en verder onderzocht.

Lescyclus

Deze les is onderdeel van een korte lescyclus, die bestaat uit: een voorbereiding op school, de les op de kinderboerderij en de verwerking achteraf op school. Deze lesactiviteiten ontvang je nadat je een tijd en datum hebt gereserveerd voor deze les via een bevestigingsmail.

Doel

Na afloop van de les:

Weten de leerlingen dat zonder water geen leven mogelijk is en dat in de natuur alles met elkaar samenhangt.

Kunnen ze aan de hand van metingen de kwaliteit van het water onderzoeken en hier een oordeel over vormen en kunnen ze onderzoeken hoe verschillende waterdieren ademhalen.

Weten ze dat je door het natuurlijk evenwicht te verstoren het voortbestaan van planten en diersoorten bedreigt.

Kunnen ze op eigen niveau een experiment of onderzoek uitvoeren.

Kerndoelen basisonderwijs

De les sluit aan bij onderstaand(e) kerndoel(en) van het basisonderwijs:

  • Kerndoel 39: Milieu

  • Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen

  • Kerndoel 41: Bouw van organismen

SDG

Deze les levert een bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030:

SDG-4 Kwaliteitsonderwijs 

 

Belangrijk voor deze les

Deze les wordt gedeeltelijk buiten  gegeven. Informeer de ouders tijdig dat de leerlingen extra warme kleding aantrekken. Extra begeleiders zijn welkom maar niet noodzakelijk bij deze les.

Op welke locaties wordt deze les gegeven?

Deze les wordt gegeven in de lescentra op onze kinderboerderijen, verspreid over acht locaties in Rotterdam. Kijk op de kaart voor de kinderboerderij bij jou in de buurt. In het schooljaar 2024-2025 is deze les te volgen op de volgende locaties:

  • De Kraal (Periode 1: september - oktober)

  • De Beestenboel  (Periode 2: oktober - november)

  • De Blijde Wei  (Periode 2: oktober - november)

  • De Oedenstee  (Periode 2: oktober - november)

  • De Bokkesprong  (Periode 4: maart - april)

  • De Wilgenhof  (Periode 4: maart - april)

Het is mogelijk om vooraf of na afloop van de les met jouw groep de kinderboerderij te bezoeken.

Reserveren kan via de buttons onderaan deze pagina.

Nog een les volgen?

Iedere groep van een basisschool in Rotterdam mag één gratis natuurles volgen. Wil jij met jouw groep meerdere natuurlessen volgen? Dat kan. De investering voor deze extra les is € 95 (Dit is een vanaf prijs).

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met een Medewerker Educatie via: educatie@natuurstad.nl of bel 088 - 600 39 00.

Reserveren

Download de Handleiding Reserveren van een les.