Kleine beestjes

Wie zijn al die kleine beestjes die de kinderen in hun omgeving zien en hoe bewegen ze? Een kennismaking met de meest voorkomende.

Kleine beestjes

Tijdens de les ‘Kleine beestjes’ maken de kinderen - door een grote ontdekkingstocht op de educatieve tuin of de kinderboerderij - kennis met enkele veel voorkomende kleine dieren en hun leefomgeving. Ze gaan zelf opzoek en ervaren onder andere dat de manier van bewegen van deze diertjes verschillend is. Door de kinderen zich te laten verplaatsen in een klein diertje wordt eventuele weerstand verminderd of zelfs overwonnen. Het voorzichtig hanteren van de dieren maakt hier onderdeel van uit.

De kinderen worden bij de start van de les uitgenodigd in de wereld van een heel klein beestje. Na een korte instructie over de werkwijze voor het zoeken naar de diertjes, gaat de groep naar buiten. De kinderen vangen de kleine diertjes die ze vinden en observeren ze. Een zoekkaart en vragenlijst helpen de kinderen gericht te kijken naar hun vondst. Natuurlijk worden alle diertjes weer voorzichtig buiten vrijgelaten.

De les duurt 75 minuten en wordt volledig begeleid door een Medewerker Educatie van Natuurstad.

Lescyclus

Deze les is onderdeel van een korte lescyclus, bestaande uit: een voorbereiding op school, de les op de kinderboerderij en de verwerking op school. Deze lesactiviteiten ontvang je nadat je een tijd en datum hebt gereserveerd voor deze les via een bevestigingsmail.

Doel van deze les

Aan het eind van de lescyclus hebben de leerlingen door middel van ervarend en ontdekkend leren kennis gemaakt met enkele veel voorkomende kleine beestjes en is eventuele weerstand tegen deze diertjes overwonnen of verminderd.

Kerndoelen basisonderwijs

De les sluit aan bij onderstaand(e) kerndoel(en) van het basisonderwijs:

  • Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen

  • Kerndoel 41: Bouw van organismen

SDG

Deze les levert een bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030:

SDG-4 KwaliteitsonderwijsSDG-14 Leven in het waterSDG - 15 Leven op het land 

 

Belangrijk voor deze les

Het is belangrijk voor deze les rekening te houden met:

  • Extra begeleiding: ieder groepje heeft een actieve begeleider nodig. De begeleider helpt op een positieve manier met het zoeken en vangen van de diertjes. Tijdens het observeren van de diertjes leest de begeleider de vragen voor.  

Op welke locaties wordt deze les gegeven?

Deze les wordt gegeven in de lescentra op onze kinderboerderijen. Deze zijn verspreid over 8 verschillende locaties in Rotterdam. Kijk op de kaart voor de kinderboerderij/tuin bij jou in de buurt.

In het schooljaar 2024-2025 is deze les te volgen op de volgende locaties:

  • De Molenwei (Periode 4: maart - april)

  • De Blijde Wei (Periode 5: mei - juni)

  • De Kraal (Periode 4: mei - juni)

 

Het is mogelijk om - voordat de les begint of na afloop met de groep - vrij onze kinderboerderij te bezoeken.  

Reserveren kan via de button(s) onderaan deze pagina.

Nog een les volgen?

Iedere groep van een basisschool in Rotterdam mag één gratis natuurles volgen. Wil jij met jouw groep meerdere natuurlessen volgen? Dat kan. De investering voor deze extra les is € 95 (dit is een vanaf prijs).

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met een Medewerker Educatie via: educatie@natuurstad.nl of bel 088 - 600 39 00.

Reserveren

Download de Handleiding Reserveren van een les.